Parkใจ

LIVE “ทำไม? ต้องเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจตนเอง”💚

ชวนเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจตนเอง
🌿
โดย อ.เกิ๊ก-วิเศษ บำรุงวงศ์ กระบวนกรจากธนาคารจิตอาสา
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ร่วมก่อตั้ง Parkใจ

“การเชื่อมโยงกับธรรมชาติ คือการที่เราสามารถ🍃
สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับ🌳ธรรมชาติรอบตัวได้
ซึ่งการเชื่อมโยงธรรมชาตินั้นจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
เข้าใจตัวเองมากขึ้น เราใช้ความสามารถที่เรามีอยู่แล้ว
นั่นก็คือประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ 👀 ตา การมองเห็น หู
การได้ยิน👂🏻 จมูก👃🏻 การดมกลิ่น ลิ้น การรับรส และการสัมผัส”

“การพัฒนาจิตใจ มันเหมือนกล้ามเนื้อมัดหนึ่ง💪🏻
ถ้าเราฝึกมันอย่างสม่ำเสมอ ก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ
มีความสุขได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน”
Park ใจ “ทำไม? ต้องเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจตนเอง”
🟢เข้าใจธรรมชาติไปทำไม
⚪️เรียนรู้เข้าใจตัวเองไปเพื่ออะไร
🟢ธรรมชาติมีส่วนเรียนรู้เชื่อมโยงตัวเองอย่างไร
⚪️มุมมองการเข้าใจมีทั้งดีและไม่ดีด้วยไหม
🟢ตัวเราได้รับอะไรกลับมา
⚪️ฝากชวนมาเรียนรู้การสัมผัสธรรมชาติ
🟢พูดถึงกิจกรรม Parkใจ 101 บีกินเน้อ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

พบกัน
📅วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 20.00 – 21.30 น.
ทางเพจ Sarakadee Magazine

อ.เกิ๊ก-วิเศษ บำรุงวงศ์ กระบวนกรจากธนาคารจิตอาสา

ขอขอบคุณ

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) #ธนาคารจิตอาสา
  • เพจความสุขประเทศไทย #นายรอบรู้ #นิตยสารสารคดี