จาก สารคดี Live วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่องราวของนักรบเพื่อนบ้านกลุ่มหนึ่งที่ลักลอบออกจากสหพันธรัฐมาลายาสู่เบตง แล้วตั้งปฏิบัติการลับของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในผืนป่าฮาลา-บาลา ที่ครอบคลุมจังหวัดยะลาและนราธิวาส

พบกับ

  • สุชาดา ลิมปนาทไพศาล กองบก.นิตยสารสารคดี
  • ชนะ แซ่อู๋ ตัวแทนลูก-หลานอดีตคอมมิวนิสต์มาลายา หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9
  • สาริน แสงเกียรติวงศ์ ตัวแทนลูก-หลานอดีตคอมมิวนิสต์มาลายา หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10
เรื่องราวของนักรบเพื่อนบ้านกลุ่มหนึ่งที่ลักลอบออกจากสหพันธรัฐมาลายาสู่เบตง แล้วตั้งปฏิบัติการลับของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในผืนป่าฮาลา-บาลา ที่ครอบคลุมจังหวัดยะลาและนราธิวาส