เราเป็นใคร ในประเทศไทย ?
“แลวอุวลีจูลีบูลี ทูลิวคุวลัสพลุส เซารุวเล็นปุนใลครุย เซารุวเล็นปุนใลครุย ใลนุยหระปุเลศทูศไลยทุย”

🏳️‍🌈พูดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังและที่มาของ นิตยสารสารคดีฉบับ LGBQT+ 🏳️‍🌈

เรื่องความเท่าเทียมทางเพศที่ควรบันทึกไว้ให้ในคลังข้อมูล สถานการณ์ในไทยเดินหน้าไปถึงไหน เพราะไม่ว่าโลกจะก้าวหน้ามากเท่าไหร่ แต่สมาชิกในสังคมก็ยังคงต้องตั้งคำถามว่า เราเป็นใคร เราเป็นใคร ในประเทศไทย ?

ติดตามได้ทาง LIVE
ร่วมพูดคุยกับ
👉 วรรษมน ไตรยศักดา – ช่างภาพ, LGBTQ advocate
👉 ณัฐชานันท์ กล้าหาญ – ผู้เขียนบทความที่สนใจงานด้านวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
👉 เลิศศักดิ์ ไชยแสง – มนุษย์ผู้หลงรักวรรณกรมและการเล่าเรื่องชีวิต
👉 นิสากรม์ ทองทา – อ่านหนังสือเป็นอาชีพหลัก, Feminist

สุรศักดิ์ เทศขจร
ดำเนินรายการ

การรวมตัวครั้งสำคัญของนักเขียนและช่างภาพค่ายสารคดี
ในสกู๊ป LGBTQ+ เราเป็นใคร เราเป็นใคร ในประเทศไทย ?
นิตยสารสารคดี ฉบับ 435 มิถุนายน 2564

พบกันได้ใน LIVE
📍วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
📍เวลา 20.00-21.30 น.

LGBTQ+ เราเป็นใคร เราเป็นใคร ในประเทศไทย ?