Magazine x Bernard Beans ถั่วเบอร์นาร์ดออนไลน์
เปิดตำนาน “คนขายถั่ว” แห่งรั้วท่าพระจันทร์
เมื่อ “เบอร์นาร์ด” online (แล้วจ้า)

ใน Sarakadee Talk
พบกับ

  • ธวัฐไชย ฤดีอมรเกียรติ ผู้เชื่อมเบอร์นาร์ดเข้ากับโลกออนไลน์ และผู้ก่อตั้งเพจ Bernard Beans ถั่วเบอร์นาร์ดออนไลน์

ดำเนินรายการ

  • สุเจน กรรพฤทธิ์ กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี ผู้เขียน ตำนาน “คนขายถั่ว” แห่งรั้วท่าพระจันทร์ เมื่อ 17 ปีที่แล้ว ใน “ผู้จัดการปริทรรศน์”

พุธที่ 18 สิงหาคม 2564
19.00-20.00 น.
ทางเพจ Sarakadee Magazine
และ YouTube นิตยสารสารคดี

Magazine x Bernard Beans ถั่วเบอร์นาร์ดออนไลน์