ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ มองเห็นคุณค่าของป่า ดีกับตัวเราอย่างไร เราจะหวงแหนยิ่งขึ้น

ชวนพูดคุย เปิดมุมมองและแนวคิดของการเป็นนักอ่านป่า ที่อ่านป่าด้วยหัวใจ กับ นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือ หมอหม่อง คุณหมอหัวใจสีเขียว อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ นักดูนก นักอนุรักษ์ และนักสื่อสารเรื่องราวจากธรรมชาติที่จะพาคุณไปรู้จักกับธรรมชาติรอบตัว ของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ส่งผลถึงระบบนิเวศในโลก และส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

“ธรรมชาติเปรียบเหมือนห้องสมุดที่ใหญ่โตมาก”

“เมื่อเข้าหาธรรมชาติอยากให้รับรู้ ความรู้สึกในการเข้าป่า ซึมซับบรรยากาศรับรู้ ตื่นเต้น”

“อยากชวนมองโลกธรรมชาติที่แอบซ่อนอยู่ รับรู้ความงามด้วยหัวใจของเรา”

อ่านป่ากับหมอหม่อง | สัมผัสธรรมชาติกับ Parkใจ