ออกเที่ยวออนไลน์คลายเหงา
กับ #Tripทิพย์ ซีรีส์พาเที่ยวออนไลน์
EP 1 #ตามครู ชมวัดทิพย์ในล้านนา

🗺ออกเดินทางไปกับ
ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ไกด์นำทริป(ทิพย์)
พาชม 4 วัด และสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยงามของล้านนา
วัดพระสิงห์ วัดเจ็ดยอด
วัดพระธาตุหริภัญชัย และวัดพระธาตุลำปางหลวง

เมื่ออาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564
เวลา 14.00-15.30 น.
จากแฟนเพจ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ

ตามครู ชมวัดทิพย์ในล้านนา กับ ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์