สัมภาษณ์ : ธีรเมธ ทองสง
วันสัมภาษณ์ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

สุกัญญา มิเกล : ในวันที่ศิลปินออกมาแสดงจุดยืน

ย้อนกลับไปตั้งแต่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองจนนำไปสู่การรัฐประหารในปี ๒๕๔๙ สุกัญญา มิเกล ศิลปินยุค 90s เป็นหนึ่งในศิลปินที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ปรากฏตัวบนบางเวทีของ กปปส.

ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑๕ ปีของความขัดแย้งนี้ ทำให้เกิดรัฐประหารอีกเป็นครั้งที่ ๒  เธอจึงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและผลกระทบต่ออาชีพเธอ จนกระทั่งเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เธอปรากฏตัวเข้าร่วมชุมนุมกับคนรุ่นใหม่

เป็นการแสดงออกอีกครั้งกับจุดยืนที่เปลี่ยนไป

เริ่มแสดงออกทางการเมืองได้อย่างไร 
ปี ๒๕๔๘ มีการชุมนุมของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ต่อต้านคุณทักษิณ ชินวัตร เรารู้ว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกัน เคยทำธุรกิจด้วยกัน เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองแต่เพื่อน ๆ ศิลปินก็ไปกัน ยุคนั้นจะเป็นนักเขียนเยอะกว่าพวกศิลปินดารา เราเป็นเพื่อนกับบรรณาธิการ กลุ่มศิลปินวาดรูปเยอะ เราก็สนับสนุนเพื่อน อันนี้คือวิถีของฝ่ายอนุรักษนิยม เพื่อนทำอะไรเราต้องทำด้วย  ยังไม่ไปโดยตัว แต่สนับสนุนด้วยเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราพอทำได้ เพราะเขาใช้คำว่ากู้ชาติ โดยตัวเราเองก็ยังไม่รู้ว่ากู้ยังไง คืออะไร ชาติกำลังมีปัญหาอะไร เพื่อนเราเขาไปกู้ชาติกัน เราก็ไปกับเพื่อน  ต่อจากนั้นปี ๒๕๔๙ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ทำรัฐประหาร พอปี ๒๕๕๑ เราก็ไปร่วมกับพันธมิตรฯ เต็มตัว ด้วยวลีว่ามีคนจะล้มเจ้า ดังนั้นเราต้องไปรวมกลุ่มเพื่อบอกว่าอย่าทำอย่างนี้ ไปขึ้นเวทีกับเขาเลย ไปทุกวัน