Park ใจ Go Campus เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของกิจกรรม

Park ใจ Go Campus เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของกิจกรรม

หลังจากที่พาน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ติดเครื่องมือการมองแบบนกฮูก และการฟังแบบกวางไปเมื่อกิจกรรมครั้งที่แล้ว ครั้งนี้ พี่ต้น-สุรศักดิ์ เทศขจร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษนิตยสารสารคดี พาน้องๆ เพิ่มทักษะการสัมผัสธรรมชาติมาขึ้นไปอีกระดับ

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา Park ใจ ยังจัดกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
กับคอร์สออนไลน์ ‘สูดลมหายใจ รับรู้-รับรส สัมผัสธรรมชาติลงลึกถึงภายใน’
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ รู้จักการใช้ผัสสะที่มักหลงลืมไปในการเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติ และเกิดความตระหนักในความสัมพันธ์ของตัวเรากับระบบนิเวศ

เริ่มด้วยกิจกรรมดมกลิ่น นึกถึงกลิ่นที่ชอบในธรรมชาติ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยน จากนั้นพี่ต้น-สุรศักดิ์ ชวนดมกลิ่นจากสิ่งที่น้องๆ เตรียมมา หลายคนนำผลไม้ ขนม อาหาร มาดมอย่างละเอียด พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะ และความทรงจำที่กลับมาหลังจากได้กลิ่นที่คุ้นเคย

จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเครื่องมือการชิมรสชาติ ชวนน้องๆ ชิมรสอย่างช้าๆ มีสติ ค่อยๆ เคี้ยว นึกถึงรสชาติ ลักษณะของรสสัมผัส และร่วมแลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่รู้สึก และได้รับจากการใช้เครื่องมือชิมรสอย่างละเอียด

หลังจากได้ติดเครื่องมือการสัมผัสธรรมชาติไปแล้ว พี่ดำ-สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี ได้สรุปความรู้เรื่องการเชื่อมโยงกับธรรมชาติให้น้องๆ ได้เข้าใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงธรรมชาติเพื่อเข้าใจตัวเอง การที่เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้ การให้เกียรติสิ่งมีชีวิตร่วมโลกของเรา การสื่อสารกับสัตว์และสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยงว่าตัวเราเองก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของธรรมชาติ เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

3gocampus01
3gocampus02
3gocampus03
3gocampus04
3gocampus05
3gocampus06
3gocampus07
3gocampus08

หากมหาวิทยาลัยไหนสนใจ ให้ทีมงาน Park ใจ ร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนโดยนำกระบวนการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับธรรมชาติเข้าสู่ชั้นเรียน สามารถติดตามกิจกรรมและพูดคุยกันได้ตามช่องทางต่อไปนี้ Facebook Group :

ขอขอบคุณ

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
  • ธนาคารจิตอาสา
  • เพจความสุขประเทศไทย 
  • นายรอบรู้
  • นิตยสารสารคดี