เรื่อง : กัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์
ภาพ : วิศรุต วีระโสภณ, ประเวช ตันตราภิรมย์

ค่ายสารคดี 17 - 4 มิถุนายน 2565 วันเปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 17

วันแรกแห่งการเรียนรู้ของ ‘ค่ายสารคดี 17’
โอกาสแรกที่นักเรียนค่ายสารคดี
ทั้งฝ่ายนักเขียน ช่างภาพ และวีดิโอครีเอเตอร์
ได้พบเพื่อนร่วมทีมที่จะสร้างเส้นทางการเรียนรู้ร่วมกันตลอดระยะเวลา 5 เดือนต่อจากนี้

ในโอกาสนี้ ชาวค่ายสารคดีได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดี 3 ท่านร่วมกล่าวเปิดงาน ได้แก่

 • คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.
 • คุณพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • คุณจำนงค์ ศรีนวล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด

คุณครูค่ายยังร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานสารคดี
พร้อมกับถ่ายทอดกระบวนการทำสารคดีขั้นพื้นฐานให้ชาวค่ายสารคดี 17
สำหรับเตรียมตัวลงพื้นที่ครั้งแรกในชุมชนบางลำพู

และในวันนี้
จะเป็นก้าวแรกที่ชาวค่ายสารคดีได้ลงพื้นที่
เก็บภาพและเรื่องราวมาแบ่งปันให้ผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามกันต่อในโอกาสต่อไป

 • kaisarakadee01
 • kaisarakadee02
 • kaisarakadee03
 • kaisarakadee04
 • kaisarakadee05
 • kaisarakadee06
 • kaisarakadee07
 • kaisarakadee08
 • kaisarakadee09
 • kaisarakadee10
 • kaisarakadee11
 • kaisarakadee12
 • kaisarakadee13
 • kaisarakadee14
 • kaisarakadee15
 • kaisarakadee16
 • kaisarakadee17
 • kaisarakadee18
 • kaisarakadee20
 • kaisarakadee19
 • kaisarakadee21
 • kaisarakadee22
 • kaisarakadee23
 • kaisarakadee24
 • kaisarakadee25
 • kaisarakadee26
 • kaisarakadee27