เรื่อง : เลิศศักดิ์ ไชยแสง
ภาพ : วิศรุต วีระโสภณ, จิตรทิวัส พรประเสริฐ, ประเวช ตันตราภิรมย์, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ค่ายสารคดีครั้งที่ 17 ลงพื้นที่

ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวกับชาวค่ายสารคดีครั้งที่ 17 มารวมตัวกันกว่า 51 คน ทั้งช่างภาพ นักเขียน และวีดีโอครีเอเตอร์ ได้ลงพื้นที่เป็นครั้งแรกในชุมชนบางลำพู สถานที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายด้านวัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยว พร้อมกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าจากผู้คนในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 สายต่อไปนี้

สายที่ 1 กลุ่ม “กลับบ้าน”
เดินทางเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนบางลำพูในพื้นที่ “สวนสันติชัยปราการ” ตามด้วย “ป้อมพระสุเมรุ” เคลื่อนมาที่ ‘พิพิธบางลำพู’ แหล่งรวมร่องรอยนานาอารยะของชุมชน ร่วมกับงานหัตถกรรม ‘ปักชุดโขน’ และปิดท้ายด้วยงานศิลปะชั้นครูที่ “บ้านดนตรีไทยดุริยประณีต”

สายที่ 2 กลุ่ม “กุ๊กกุ๊ก”
เดินทางเรียนรู้เกี่ยวกับ “ชมรมเกสรลำพู” สถานที่ปั้น “ไกด์เด็กบางลำพู” โดยกลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิดที่คอยบอกเล่าเรื่องราวพื้นที่ชุมชนของตน ตามด้วยชมการสาธิตทำ “ขันดุนลาย” งานหัตถกรรมล้ำค่าที่เลือนหายไปจากชุมชนและสังคมไทย สุดท้ายคือเรียนรู้ที่มาของขนมประจำถิ่นเกิดใหม่ “ขนมเกสรลำพู” อันเป็นสัญลักษณ์ประจำถิ่นที่เกิดขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องชีวิตผู้คน

สายที่ 3 กลุ่ม “อย่าฝืน”
เดินทางเรียนรู้ชุมชน “มัสยิดจักรพงศ์” มัสยิดเก่าแก่แห่งแรกในเขตพระนคร ต่อด้วย “ห้างตั้งฮั่วเส็ง” ศูนย์รวมวัสดุอุปกรณ์ด้านงานฝีมืออันเลื่องชื่อ หนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญย่านเศรษฐกิจของชุมชน ปิดท้ายด้วยการลิ้มรส “ขนมบาเยีย” อาหารว่างหาทานยากของชาวมุสลิม ที่อร่อยจนชาวสยามชิมเเล้วต้องบอกต่อ

สำหรับการลงพื้นที่ทั้ง 3 สายในครั้งนี้ เป็นการเก็บบันทึกเรื่องราวหนึ่งของผู้คนในสังคม โดยจะส่งต่อเรื่องราวของชุมชน ผ่านงานเขียน งานภาพ และงานวีดีโออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเผยแพร่สู่สาธารณะเร็ว ๆ นี้

longpuntee01
 • longpuntee02
 • longpuntee03
 • longpuntee04
 • longpuntee05
 • longpuntee06
 • longpuntee07
 • longpuntee08
 • longpuntee09
 • longpuntee10
 • longpuntee11
 • longpuntee12
 • longpuntee13
 • longpuntee14
 • longpuntee15
 • longpuntee16
 • longpuntee17
 • longpuntee18
 • longpuntee19
 • longpuntee20
 • longpuntee22
longpuntee21