เมื่อทุกๆ ความสร้างสรรค์นำพาให้เรามาพบกันที่นี้
“ห้างตั้งฮั่วเส็ง”
ห้างสรรพสินค้าที่มีมากกว่าการขายของ นั่นคือ “ห้องเรียน” ของเหล่านักทำงานฝีมือ ห้องเรียนที่เรียนแล้วสนุก สอนแล้วมีความสุข

“ความสุขที่มีค่ามากกว่าค่าของเงิน”
คติของครูเอิง-รจนา เชื้อชม หนึ่งในครูผู้สอนงานฝีมือคู่ห้างตั้งฮั่วเส็ง

วิดีโอครีเอเตอร์ : อมลวรรณ ชูเลื่อน

สนับสนุนโดย

  • วิริยะประกันภัย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
  • กิจกรรมโดย SarakadeeMagazine
ครูเอิง ครูของห้าง