Low Carbon Contest

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคีจัดกิจกรรมการประกวด “Low Carbon Contest : VLOG – The Journey” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

“Low Carbon Contest : VLOG – The Journey” กิจกรรมการประกวด มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ โดยสื่อสารผ่าน VLOG คอนเทนต์วิดีโอที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน สร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของตัวเอง รวมถึงแนะนำแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง CITC องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

2022 tgo0kiat
2022 tgo0anotai
  • 2022 tgo01
  • 2022 tgo02
  • 2022 tgo03
  • 2022 tgo04
  • 2022 tgo05
  • 2022 tgo06
  • 2022 tgo07
  • 2022 tgo08

จากยอดลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey” Season 2 ทั้งสิ้น 249 ทีม มีผู้ส่ง Vlog เข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 92 คลิป ผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey Season 2 มีดังนี้

รางวัลประเภทบุคคลทั่วไปจำนวน 3 รางวัล

2022 tgo0winnergen1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ทีม : กาลกิณีทัวร์
ชื่อ Vlog : กาลกิณีทัวร์ เที่ยวเมืองกาญฯ แบบทรมานบันเทิง | Low Carbon – High Power | แบกเป้ขึ้นรถไฟ ไปน้ำตก ปั่นเสือภูเขา นอนกลางป่า พายคายัคกลางแม่น้ำ
เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล

2022 tgo0winnergen2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม : Journey หน่อย
ชื่อ Vlog : Vlog The Journey ปั่นไปหา…สปาโคลน กิจกรรมโดนใจ ปล่อยแม่ปูไข่ ไปปลูกโกงกาง @ บ้านแหลมโฮมสเตย์
เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล

2022 tgo0winnergen3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ทีม : เกษตรต้องเที่ยว
ชื่อ Vlog : Vlog_เกษตรต้องเที่ยว
เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล

รางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษา จำนวน 3 รางวัล

2022 tgo0winnerteen1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ทีม : Green
ชื่อ Vlog : Vlog | Backpack First Time ชุบกาย detox ใจกับชุมชน Organic ที่บ้านบัว อ.เมือง จ.พะเยา
เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล

2022 tgo0winnerteen2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม : Changman Production
ชื่อ Vlog : NOWHEREWEGO 6 ปีแห่ง มิตรภาพ ความฝัน การเดินทาง
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล

2022 tgo0winnerteen3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ทีม : พะแนงหมู
ชื่อ Vlog : เที่ยวไร่อ้อมกอดภูเขา : ดูช้าง ขี่ควาย ไถนา สัมผัสธรรมชาติแบบจุกๆ
เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล
ภายหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น TGO และองค์กรภาคีร่วมจัด จะนำ Vlog ที่ผ่านการคัดเลือก เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ส่งต่อแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนให้แพร่หลาย และเชิญชวนให้ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำต่อไป

ชม VLOG ที่ผ่านเข้ารอบจากการประกวด “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey” Season 2 ได้ ที่นี่