วิจิตรศิลป์ ณ บางลำพู โรงพิมพ์ที่กำลังจะตาย?

คุณลุงไพโรจน์ เชาวน์ศิลปกุล เจ้าของโรงพิมพ์วิจิตรศิลป์ ย่านบางลำพู อายุ 68 ปี การเรียนรู้งานตั้งแต่รุ่นพ่อที่เน้นการศึกษาแบบครูพักลักจำ อาศัยหลักการการทำงานที่เน้นความละเอียดและการลงมือทำจริง

อย่างนั้นก็ตามโรงพิมพ์วิจิตรศิลป์มีเหตุให้ใกล้ปิดตัวลง เนื่องจากอายุของคุณลุงที่มากขึ้นและเหตุผลจากการไม่มีทายาทในการสืบทอดกิจการ

“ถ้าไม่รักก็คงไม่อยู่กับมันมาตั้ง 68 ปี”

Interview : Loedsak Tae
Writer : Phacharacom Nopacoh
Photographer : Non Meewattananon
Video Creator : Thanapon C.sataporn

สนับสนุนโดย

  • วิริยะประกันภัย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
  • กิจกรรมโดย SarakadeeMagazine