อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพาได้แทบทุกชนิด พึ่งพาพลังงานจากแหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง หรือ DC

เรียกกันง่าย ๆ ก็คือ ถ่าน แบตฯ หรือเรียกเต็มคำว่าแบตเตอรี่

มือถือ นาฬิกา สมาร์ตวอตช์ หรือรถยนต์ ก็ต้องมีแบตฯ

-bat- จากบรรณาธิการ ฉบับที่ 453

คำว่า battery มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คือ battuere มีความหมายคือ ตี ทุบ หรือเคาะ

ถอดจากคำเดิมมาแค่ -bat

จะมีศัพท์ที่นึกถึงทันทีอย่าง bat ไม้ตี  battle การรบ (ตีกัน) combat การต่อสู้ การต่อต้าน

หรือคำที่นึกไม่ถึงอย่าง  debate  ก็มี  -bat-  อยู่กลางคำ debate หมายถึง การโต้เถียง โต้แย้ง ซึ่งอาจเทียบเคียงว่าเป็นการสู้กันด้วยวาจา

แล้ว battery แหล่งพลังงานไฟฟ้าเกี่ยวอะไรกับการตี

มีผู้รู้อธิบายว่า เดิมคำว่า battery หมายถึงการตี และสิ่งของต่างๆ ที่ถูกตีด้วยค้อน  ต่อมาค่อย ๆ เพี้ยนมาใช้สื่อถึงชุดอาวุธที่ตีขึ้นจากโลหะ  และภายในแบตเตอรี่ที่สร้างขึ้นครั้งแรกเริ่มนั้นก็ประกอบด้วยแผ่นโลหะที่วางเรียงกันเป็นตับ  ก็เลยเรียกสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ว่า battery

อย่างที่รู้กันดี แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า แต่พลังงานนี้ไม่ได้เกิดจากการสู้กัน

ทว่าเกิดจากความพยายามเติมเต็ม จากที่มีมากไปหาที่มีน้อย

ในแบตเตอรี่ประกอบด้วยแผ่นโลหะที่ต่างกันสองชนิด แผ่นโลหะที่ทำหน้าที่ขั้วลบ คือโลหะที่มีอิเล็กตรอนเกิน และแผ่นโลหะที่ทำหน้าที่ขั้วบวก คือโลหะที่ขาดอิเล็กตรอน

คั่นระหว่างแผ่นโลหะด้วยสารละลายเรียกอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้อิเล็กตรอนจากขั้วลบเคลื่อนที่ไปหาที่ขั้วบวก  เมื่อมีการต่อสายวงจรนอกแบตเตอรี่เชื่อมระหว่างขั้วลบกับขั้วบวก  ก็จะเกิดกระแสอิเล็กตรอนไหลไปเติมเต็มจากขั้วที่มีกับขั้วที่ไม่มี

เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงาน

ถ้าอิเล็กตรอนที่ขั้วลบถูกใช้จนหมด คือไปเติมเต็มให้ขั้วบวกจนหมด กระแสไฟฟ้าก็หมดด้วย นั่นคือแบตฯ หมด

สารคดี เดือนนี้ว่าด้วยเรื่อง EV  รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นกระแสร้อนแรง และคาดว่าไม่กี่ปีข้างหน้า EV จะกลายเป็นพาหนะทั่วไปบนท้องถนน แทนที่รถยนต์ใช้น้ำมัน

พลังงานสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าคือแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบที่ชาร์จไฟฟ้าใหม่ได้เมื่อแบตฯ หมด ทำให้รถยนต์วิ่งไปได้ตลอดอายุใช้งาน โดยไม่ต้องคอยยกชุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่กันทุกรอบวิ่ง

ในวาระสิ้นปี ๒๕๖๕ หวังว่าผู้อ่านทุกท่านที่ได้ใช้พลังงานกันทั้งปีมาจนแบตฯ เกือบหมด จะมีโอกาสได้ชาร์จไฟ เติมพลังงานให้เต็มความจุ และกลับมาวิ่งฉิวๆ ต่อในปีใหม่ ๒๕๖๖

และขอพลังงานของการเติมเต็ม แบ่งปัน เป็นกระแสไฟที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่ชีวิตครับ

สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี
suwatasa@gmail.com