มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์งานสารคดีเพื่อขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะในประเด็น “อยู่ดี ตายดี”
พร้อมก้าวสู่เส้นทางตามความฝัน “นักเขียน-ช่างภาพ-วิดีโอครีเอเตอร์”
จัดเต็มหลักสูตรเข้มข้นทั้ง Soft Skill และ Hard Skill เวิร์กช็อป ทฤษฏี และการสร้างงานอย่างมืออาชีพ

ค่ายสารคดีครั้งที่ 19 - อยู่ดีตายดี

ค่ายสารคดีครั้งที่ 19
อยู่ดีตายดี

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 • พัฒนาทักษะแห่งอนาคต Soft Skills ของคนทำงานยุคใหม่ : ทักษะการรับฟัง การสื่อสาร ความเข้าใจตนเอง การทำงานเป็นทีม ฯลฯ
 • พัฒนาทักษะวิชาชีพ Hard Skills ของนักทำสารคดี : การคิดงาน จับประเด็น การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ การสร้างงานที่เล่าเรื่องและสร้างสรรค์ พร้อมความเข้าใจเรื่องจริยธรรมสื่อ ถ่ายทอดประสบการณ์จากมืออาชีพตัวจริง ครูเขียน ครูภาพ จากกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี และครูวิดีโอระดับแนวหน้าของประเทศ
 • สร้างแรงบันดาลใจ ซึมซับประสบการณ์ จากวิทยากรรับเชิญพิเศษ นักทำสารคดีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลากหลายแขนง
 • เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไซต์ 3 ครั้ง (เสาร์-อาทิตย์ 3 ครั้ง รวม 6 วัน) และร่วมเรียนรู้กับการลงพื้นที่ชุมชน 3 วัน 2 คืน
 • โอกาสเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของนิตยสารสารคดี ภาคีเครือข่าย สสส. และการแสดงผลงานในพื้นที่สาธารณะ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดค่าย
 • รับทุนสนับสนุนการเดินทางทำงาน และการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ สนับสนุนโดยบริษัทกล้องและอุปกรณ์ชั้นนำ
 • รับประกาศนียบัตร “ค่ายสารคดี” เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมจนจบค่าย พร้อมรับรางวัลพิเศษสำหรับผลงานดีเด่นระหว่างการอบรม
 • ที่สำคัญพบกับมิตรภาพร่วมทางฝัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนทำงานสารคดี ที่ผ่านมาแล้ว 18 รุ่น

กติกาการสมัครเข้าร่วม

 1. อายุ 18-25 ปี
 2. ชวนกันมาเป็นทีม ทีมละ 2 คน ระบุประเภท 1. ทีมนักเขียน-ช่างภาพ (2 คน) หรือ 2. ทีมวิดีโอครีเอเตอร์ (2 คน) (สมัครแบบทีมจะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. ถ้าหาทีมไม่ได้ สามารถสมัครแบบเดี่ยว ระบุประเภทอย่างใดอย่างหนึ่ง 1. นักเขียน 2. ช่างภาพ 3. วิดีโอครีเอเตอร์ (หากได้รับการคัดเลือกต้องรับเงื่อนไขการจับคู่กับเพื่อนในค่ายเพื่อเป็นทีมทำงานตลอดค่าย)
 4. ต้องนำเสนอเรื่องสารคดีที่อยากจัดทำในประเด็น “อยู่ดี ตายดี” เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก
 5. เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดของค่ายด้วยตนเองทุกครั้ง (ทุกคนในทีม ส่งตัวแทนทีมไม่ได้) จัดกิจกรรมช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน วันเสาร์-อาทิตย์ ดังนี้

กิจกรรม1 (ออนไลน์ วันที่ 22 มิถุนายน) นัดพบเปิดค่าย แนะนำกิจกรรมในค่าย

กิจกรรม2 (ออนไซต์ วันที่ 29-30 มิถุนายน) เตรียมความพร้อม ปูพื้นฐาน Soft Skill Hard Skill

กิจกรรม3 (วันที่ 12-13-14 กรกฎาคม รวม 3 วัน 2 คืน) ร่วมเรียนรู้การลงพื้นที่ชุมชน ทำงานเป็นทีม สร้างงานชิ้นที่ 1

กิจกรรม4 (ออนไซต์ วันที่ 3-4 สิงหาคม) () วิจารณ์งาน อบรม และเตรียมการทำงานชิ้นที่ 2 “อยู่ดี ตายดี”

(สิงหาคม-กันยายน) ลงพื้นที่สร้างงานชิ้นที่ 2 “อยู่ดี ตายดี” ด้วยตนเอง

กิจกรรม5 (ออนไลน์ วันที่ 24 สิงหาคม) ปรึกษาการทำงานชิ้นที่ 2

กิจกรรม6 (ออนไซต์ วันที่ 21-22 กันยายน รวม 2 วัน 1 คืน) วิจารณ์งาน 3 ปรับแก้ เรียนรู้ครั้งสุดท้าย-พิธีปิดค่าย

*อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*สถานที่จัดอบรม ห้องประชุมวิริยะ ศูนย์วิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT ลุมพินี) (ยกเว้นกิจกรรม6)

กรอกใบสมัคร แนบตัวอย่างผลงาน และนำเสนอเรื่อง “อยู่ดี ตายดี” ที่อยากจัดทำ
สมัครแบบทีม
ทีมนักเขียน-ภาพ >> https://bit.ly/4bcj46N
ทีมวิดีโอครีเอเตอร์ >> https://bit.ly/3UE7PxO

สมัครแบบเดี่ยว
นักเขียน >> https://bit.ly/3QmpY0E
ช่างภาพ >> https://bit.ly/49YNt6P
วิดิโอครีเอเตอร์ >> https://bit.ly/4bjfgzY

ปิดรับสมัคร >> วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก >> วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
สัมภาษณ์ >> วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
ผู้สมัครต้องมาด้วยตนเองที่ห้องประชุมวิริยะ ศูนย์วิริยะประกันภัย สาขาลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT ลุมพินี)
ประกาศผล >> วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567
*** ติดตามผลการเข้ารอบสัมภาษณ์ และผลการเข้าร่วมค่าย ทางเว็บไซต์ www.sarakadee.com และ https://www.facebook.com/sarakadeemag/

อยู่ดีตายดี

สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ แต่การปรับตัวเพื่อรองรับอาจเป็นไปอย่างไม่ทันสถานการณ์ ทั้งญาติใกล้ชิดและผู้สูงวัย ผู้ป่วยระยะยาว ระยะสุดท้าย ต้องพบกับปัญหาความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างวัย ความทุกข์จากสถานการณ์การดูแลรักษา ขณะที่ความตายเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้เรายังพบกับปัญหาการตายก่อนวัยอันควร ทั้งจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ฯลฯ รวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย ทั้งที่ทุกคนควรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสิทธิและความปรารถนา

มาร่วมกันสื่อสารสร้างความตระหนักรู้และนำเสนอเรื่องราวทั้งที่เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การตายดี หรือกรณีศึกษาของปัญหาที่ยังต้องร่วมกันหาทางออก

แนะนำภาคีเครือข่ายประเด็น “อยู่ดี ตายดี”
Peaceful Death (https://peacefuldeath.co/)
ThaiLivingWill (https://www.thailivingwill.in.th/)
ชีวา มิตร (https://www.cheevamitr.com/)
ศูนย์ชีวาภิบาล (https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/dept/ศูนย์ชีวาภิบาล/)
เผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา (https://budnet.org/sunset/)
ฯลฯ

ภาพยนตร์น่าสนใจ
หลานม่า, Plan75, A Man Called Otto, ซีรีส์ Analog Squad ทีมรักนักหลอก ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออัปเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่ inbox : Sarakadee Magazine

สนับสนุนโดย

 • วิริยะประกันภัย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
 • Nikon กลุ่มธุรกิจtcp
 • tcpgroup

กิจกรรมโดย

 • SarakadeeMagazine