เกี่ยวกับเรา

ในปี พ.ศ. 2517 สำนักพิมพ์เมืองโบราณก่อตั้งขึ้นโดยมีนโยบายเพื่อผลิตวารสาร เมืองโบราณ ซึ่งเป็นวารสาร วิชาการราย 3 เดือน ที่มีเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ต่อมาเริ่มจัดทำหนังสือวิชาการและพ็อกเกตบุ๊กในแนวเดียวกัน และขยายงานเป็นสำนักพิมพ์เล็กๆ อีกหลายสำนักพิมพ์คือ สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน สำนักพิมพ์มหานาค สำนักพิมพ์สีดา เพื่อผลิตหนังสือแนวอื่น ๆ

ปี พ.ศ. 2526-2527 ประเทศไทยเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ฝ่ายบริหารจึงได้วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว จึงมีข้อสรุปเพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 2 แนวทางคือ

1. แนวทางชะลอการลงทุน และวางแผนเร่งส่งเสริมการขายเพื่อระบายหนังสือในสต็อกซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากออกไปให้ได้มากที่สุด

2. สร้างนิตยสารใหม่เพื่อเป็นวงจรใหม่ของสำนักพิมพ์ โดยจะต้องเป็นนิตยสารที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างแท้จริง คือเป็นนิตยสารที่มีเนื้อหากว้าง มีผู้อ่านจำนวนมาก มีรายได้จากการขายโฆษณาในแต่ละฉบับ ซึ่งครอบคลุมค่าพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (วารสาร เมืองโบราณ เป็นวารสารที่มีเนื้อหาเฉพาะทางมีผู้อ่านในวงจำกัด จึงหาโฆษณาได้น้อย)

จากแนวทางที่ 2 จึงเป็นที่มาของนิตยสาร สารคดี โดยมีการดำเนินงานและทีมงานแยกต่างหากเป็นอิสระ เมื่อแรกวางจำหน่าย นิตยสาร สารคดี ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในฐานะนิตยสารที่นำเสนอเรื่องแนวสารคดีโดยเฉพาะ ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพและการออกแบบรูปเล่มเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารฉบับอื่นๆ ในช่วงเวลานั้น

วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ขององค์กร

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพต่อสังคมไทย

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร

บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการด้านสิ่งพิมพ์ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ ทั้งการจัดทำเนื้อหา การถ่ายภาพ และการออกแบบรูปเล่ม ผลงานการผลิตสิ่งพิมพ์ในเครือได้แก่ นิตยสาร สารคดี สำนักพิมพ์สารคดี วารสารเมืองโบราณ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ

นอกจากนี้บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ยังรับออกแบบและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ปฏิทิน รายงานประจำปีของบริษัทห้างร้านต่างๆ โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น กรมป่าไม้ สำนักนายกรัฐมนตรี บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ภายใต้การควบคุมการผลิตโดยผู้ชำนาญด้านการพิมพ์ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

ข้อมูลทั่วไปของนิตยสาร สารคดี (Sarakadee Magazine)

วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ขององค์กร ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพต่อสังคมไทย
เจ้าของ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา คุณสุวพร ทองธิว
แนวเนื้อหา นำเสนอทั้งสาระและความบันเทิงอันหลากหลาย ในเรื่องธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม ชีวิต สังคม การอนุรักษ์ เหตุการณ์สำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ต่างประเทศ การท่องเที่ยว ฯลฯ

จุดมุ่งหมายในการนำเสนอเนื้อหา

นิตยสาร สารคดี มีจุดยืนในการ “ให้ปัญญาและความรู้” มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน หวังให้เรื่องราวที่นำเสนอมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อสังคมและตัวผู้อ่านเอง เช่น ก่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเผยแพร่เรื่องราวของบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเพื่อให้เป็น ตัวอย่างที่ดีแก่คนในสังคม

จุดเด่น

เป็นนิตยสารฉบับแรกของเมืองไทยที่นำเสนอเรื่องแนวสารคดีทั้งเล่ม มีเนื้อหาหลากหลาย นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้งในรูปแบบที่ไม่เป็นวิชาการมากเกินไป เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย การนำเสนอเรื่องราวให้ความสำคัญกับ 3 สิ่งคือ เนื้อเรื่องที่มีคุณค่าและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นำเสนอโดยยึดถือคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีการออกแบบและจัดรูปเล่มอย่างพิถีพิถัน ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับภาพถ่ายที่มีคุณภาพ บอกเล่าเรื่องราวและให้อารมณ์ความรู้สึกได้ดี

กลุ่มผู้อ่าน ให้ความรู้แก่ผู้อ่านทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่ผู้อ่านวัย 20-40 ปี (นิสิตนักศึกษาจนถึงวัยทำงาน)
ฉบับปฐมฤกษ์ กุมภาพันธ์ 2528
ระยะเวลาที่ออก รายเดือน
กำหนดวางตลาด ทุกวันที่ 15 ของเดือน
จำนวนพิมพ์ต่อครั้ง 200,000 ฉบับ
ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ (8.25×11.25 นิ้ว)
ความหนา ประมาณ 180 หน้า (22.5 ยก)
ปก กระดาษอาร์ต เย็บลวดและไสกาว
เนื้อใน กระดาษนิวเอชและปอนด์
ราคา เล่มละ 195 บาท
current issue
๔๖๘
มีนาคม ๒๕๖๗
ดูเนื้อหาในเล่ม

Connect with us

สมัครรับจดหมายข่าว

แจ้งข่าวสาร, สิทธิพิเศษต่างๆ จากนิตยสารสารคดีและสำนักพิมพ์ในเครือ