ถาม-ตอบ (FAQS)

ให้ความรู้แก่ผู้อ่านทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่ผู้อ่านวัย 20-40 ปี (นิสิตนักศึกษาจนถึงวัยทำงาน)

นำเสนอทั้งสาระและความบันเทิงอันหลากหลาย ในเรื่องธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม ชีวิต สังคม การอนุรักษ์ เหตุการณ์สำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ต่างประเทศ การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยมีจุดยืนในการ “ให้ปัญญาและความรู้” มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน หวังให้เรื่องราวที่นำเสนอมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งต่อสังคมและตัวผู้อ่านเอง เช่น ก่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเผยแพร่เรื่องราวของบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในสังคม

นำเสนอทั้งสาระและความบันเทิงอันหลากหลาย ในเรื่องธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม ชีวิต สังคม การอนุรักษ์ เหตุการณ์สำคัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ต่างประเทศ การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยมีจุดยืนในการ “ให้ปัญญาและความรู้” มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน หวังให้เรื่องราวที่นำเสนอมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งต่อสังคมและตัวผู้อ่านเอง เช่น ก่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเผยแพร่เรื่องราวของบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในสังคม

มีการเปลี่ยนแปลงราคาคือ 40 บาท, 37 บาท, 45 บาท, 55 บาท, 65 บาท, 80 บาท, 90 บาท, 100 บาท,120 บาท, 180 บาท, 195 บาท

นิตยสารสารคดี และบริษัทวิริยะธุรกิจจัดทำเว็บไซต์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ในรูปแบบ HTML นอกเหนือจากนิตยสารสารคดี ยังรวมถึงวารสารเมืองโบราณ, นายรอบรู้ และโลกรายเดือน จนปัจจุบันเว็บไซต์วารสารเมืองโบราณ และนายรอบรู้ ได้แยกดูแลออกมาเป็นอีกสองเว็บไซต์ และกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ทั้งสามแห่ง

นิตยสารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดรูปเล่มอยู่ตลอด ในยุคแรกมีการปรับเปลี่ยนรูปเล่ม และการจัดหน้า ประมาณ 2-3 ปี ปัจจุบันทางทีมงานจะมีการปรับปรุงรูปเล่มทุกปี และในฉบับขึ้นปีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2551 ได้มีการเปลี่ยนปกนิตยสารด้วยกระดาษการ์ดขาว ไม่เคลือบพีวีซี เพื่อลดการใช้พลาสติก

- บริการศูนย์ข้อมูล และห้องสมุด จัดเก็บข้อมูลนิตยสาร สารคดี และสำนักพิมพ์ โดยให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลนิตยสารฉบับเก่า

- บริการการเช่าสไลด์ภาพถ่าย ให้บริการเช่าสไลด์ภาพถ่ายรูปภาพหมวดหมู่ต่างๆ (อย่างไรก็ตามบริการดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

current issue
๔๖๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ดูเนื้อหาในเล่ม

Connect with us

สมัครรับจดหมายข่าว

แจ้งข่าวสาร, สิทธิพิเศษต่างๆ จากนิตยสารสารคดีและสำนักพิมพ์ในเครือ