" /> ร่วมเป็นสมาชิกอุปถัมภ์ นิตยสาร สารคดี - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]

Home ร่วมเป็นสมาชิกอุปถัมภ์ นิตยสาร สารคดี

ร่วมเป็นสมาชิกอุปถัมภ์ นิตยสาร สารคดี

สมาชิกอุปถัมภ์

ถึงผู้มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์ห้องสมุดชนบท

เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนของเยาวชนและประชาชน ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการ “สมาชิกอุปถัมภ์” โดยบอกรับเป็นสมาชิกให้แก่ห้องสมุดในชนบทในอัตราค่าสมาชิก 1 ปี(12 ฉบับ) 1,320 บาท (ราคาพิเศษเฉพาะโครงการสมาชิกอุปถัมภ์)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชัชพร ตรีทศกุล โทร. 0-2547-2700 (อัตโนมัติ) หรือชำระเงินโดยส่งเช็ค-ธนาณัติ(ปณฝ.กระทรวงพาณิชย์ 11005) สั่งจ่ายบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด แล้วส่งมาที่ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด เลขที่ 3 ซอยนนทบุรี 22 ถ.นนทบุรี(สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

สมัครและชำระเงินผ่าน Paypal