home
Contact Uscontact@sarakadee.com
สาระเพื่อนักเดินทาง และการท่องเที่ยว อย่างเข้าใจและรอบรู้
www.Thaitraveler.com
เที่ยวทั้วไทยกับ "นายรอบรู้" เดือนธันวาคม

รู้หรือ (ไม่) รู้

เหตุไรสิงห์ต้องเฝ้าวัด

เหตุไรสิงห์ต้องเฝ้าวัดเหตุไรสิงห์ต้องเฝ้าวัด
เวลาไปวัดทางเหนือ นอกจากจะมีนาคเลื้อยเป็นราวบันไดวิหารแล้ว หน้าซุ้มประตูวัด หน้าวิหาร หรือองค์เจดีย์จะมีรูปปั้นสิงห์อ้าปากนั่งเฝ้าอยู่ ดูน่าเกรงขาม 
สิงห์เหล่านี้มีรูปลักษณ์แตกต่างจากสิงโตจีน หรือสิงห์ตามวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสิงห์ในศิลปะพุกามของพม่า เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาเมื่อครั้งพม่าเข้ามาครอบครองดินแดนในแถบล้านนา สิงห์ดังกล่าวมีรูปร่างสูงใหญ่ และมีลวดลายปูนปั้นประดับอย่างงดงาม ช่างนิยมปั้นเป็นสิงห์ตัวผู้ (สังเกตจากขนสร้อยคอ) อยู่ในท่านั่งด้วยสองเท้าหลัง หางงอขึ้นพาดไว้กลางหลัง ส่วนสองเท้าหน้าตั้งยันพื้น อ้าปากแผดสิงหนาท ขนหัวตั้งชัน 
การที่ต้องสร้างสิงห์เฝ้าอยู่ตามศาสนสถานนี้มีตำนานว่า เดิมราชสีห์ตัวหนึ่งลักพระราชธิดาของกษัตริย์ไป พระธิดานั้นมีลูกเล็กๆ ติดไปด้วยสองคน ครั้นลูกชายโตขึ้นก็พาแม่กับน้องหนีกลับเมือง ราชสีห์เที่ยวตามหา กัดคนตายเป็นอันมาก กุมารหนุ่มจึงออกมาฆ่าราชสีห์ตาย ต่อมาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ แต่เมื่อครองเมืองแล้วก็เกิดอาการปวดหัวตลอดเวลา เนื่องมาจากการฆ่าราชสีห์ผู้มีบุญคุณเลี้ยงดูในตอนเด็กนั่นเอง หากต้องการหายปวดต้องทำรูปสิงห์ไว้บูชา แต่ด้วยความละอายที่จะบูชาสัตว์เดรัจฉาน พระองค์จึงให้สร้างรูปราชสีห์ขึ้นฝากไว้กับเจดีย์และศาสนสถาน จนกลายเป็นคติความเชื่อของคนในภูมิภาคนี้
Home