Sarakadee Subcribe Promotion
พร้อมฉบับ Online

สิทธิพิเศษ เฉพาะ “สมาชิก”

สมัครสมาชิกนิตยสารรายปีในราคาพิเศษ พร้อมอ่านฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลัง Online ได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

ฉบับ
ล่าสุด
๔๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๒

"เล่าใหม่" สงคราม ๙ ทัพ

นอกจากการทำศึกยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การเสียกรุงศรีอยุธยาในปี ๒๓๑๐ การกู้บ้านกู้เมืองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “ปมใหญ่” อีกปมหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยคือ “สงคราม ๙ ทัพ” ในปีพุทธศักราช ๒๓๒๘ สงครามครั้งใหญ่ที่สุดในสมัยรัชกาลที่ ๑ หลังกรุงเทพฯ ก่อตั้งได้เพียง ๔ ปี นี่คือสงคราม “ชี้เป็นชี้ตาย” ว่ากรุงเทพฯ ราชธานีสยามแห่งใหม่จะอยู่รอดต่อมาจนถึงยุคสมัยของเราหรือไม่ เรื่องของสงคราม ๙ ทัพ ได้รับการถ่ายทอดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในห้องเรียน โดยเฉพาะในหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ที่เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการฝึกในอดีตสมรภูมิจริง แต่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา “หลักฐานใหม่” ปรากฏขึ้นมากมาย ทำให้ “โครงเรื่องหลัก” ของสงคราม ๙ ทัพที่เล่าซ้ำ ๆ มานานหลายปีจึงเปลี่ยนไปสำหรับนักประวัติศาสตร์ หลังเหตุการณ์ ๒๓๔ ปี สารคดี จึงขอเสนอ “หนังม้วนใหม่”  เพื่อเข้าใจ “ศึก ๙ ทัพ” ในมิติที่ต่างไปจากเดิม

ฉบับย้อนหลัง

หากสนใจนิตยสารฉบับย้อนหลังฉบับใดเป็นพิเศษ สามารถเลือกดูรายละเอียดและสั่งซื้อฉบับที่ท่านต้องการได้

current issue
๔๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๒
ดูเนื้อหาในเล่ม

Connect with us

สมัครรับจดหมายข่าว

แจ้งข่าวสาร, สิทธิพิเศษต่างๆ จากนิตยสารสารคดีและสำนักพิมพ์ในเครือ