" /> โรงภาพยนตร์เครือเอเพ็กซ์ Archives - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]