กองบรรณาธิการ

ผู้ชายไร้ญาติขาดมิตรที่ชอบเก็บตัวโดดเดี่ยว หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนอยู่เสมอ นอกจากทำให้จิตใจเปลี่ยวเหงาแล้ว โปรดระวังจะถูกจู่โจมด้วยโรคหัวใจอีกด้วย

ในการประชุมของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา (American Heart Association) ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนองานวิจัยที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่า ผู้ชายที่ปราศจากเพื่อนหรือญาติสนิทมักมีระดับของโมเลกุลเลือดชนิดที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบสูง

อาการอักเสบในหลอดเลือดมีส่วนสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดตีบ เพราะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวไปเกาะกับผนังหลอดเลือด ชักนำให้บรรดาไขมันเกาะพอกพูนที่ผนังหลอดเลือดได้ง่ายขึ้น

นักวิจัยทำการศึกษาอาสาสมัครชายหญิงจากทั่วประเทศอเมริกา ๓,๒๖๗ คน อายุเฉลี่ย ๖๒ ปี และมีระดับความสามารถในการเข้าสังคมแตกต่างกัน ใช้เวลาศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๘ – ๒๐๐๑ วัดปริมาณความเข้มข้นของปัจจัยที่ก่ออาการอักเสบในหลอดเลือด รวมถึงโมเลกุล interleukin-6 (IL-6) ด้วย

จากการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่มีระดับความสัมพันธ์กับสังคมต่ำที่สุด เป็นผู้มีระดับโมเลกุล IL-6 สูงที่สุด ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้

ขณะเดียวกันในงานวิจัยกลับไม่พบความแตกต่างระหว่างผู้หญิงที่โดดเดี่ยวและผู้หญิงที่ชอบเข้าสังคม

นักวิจัยกล่าวว่า “การเข้าสังคมและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นๆ ช่วยให้หัวใจของคุณ (ผู้ชาย) มีสุขภาพดี”