เรื่อง : สุชาดา ลิมป์ / ภาพประกอบ : Here Sakont

บุรุษไปรษณีย์มีแต่ผู้ชายเท่านั้นหรือ ?บุรุษไปรษณีย์มีแต่ผู้ชายเท่านั้นหรือ ทำไมผู้หญิงจึงเป็นไม่ได้ ?
ขอบคุณคำถาม : ซูไบดา กาซอ จังหวัดปัตตานี

สมัยที่ “กรมไปรษณีย์โทรเลข” ดูแลโดยรัฐบาล ตำแหน่งบุรุษไปรษณีย์เปิดรับเฉพาะผู้ชาย อาจด้วยข้อจำกัดด้านสิทธิทางสังคมในอดีตและลักษณะงานที่ต้องใช้กำลังขนส่งสิ่งของ จึงไม่เหมาะกับผู้หญิง สมัยนั้นเรียกผู้ทำหน้าที่นำจ่ายจดหมายและสิ่งของแก่ผู้รับตามบ้านว่า “นายไปรษณีย์” และ “บุรุษไปรษณีย์”

ปัจจุบัน “บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด” เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เปิดโอกาสด้านความทัดเทียม จึงมีผู้หญิงทำหน้าที่นำจ่ายแล้ว โดยกำหนดชื่อตำแหน่งนี้ใหม่ว่า “เจ้าหน้าที่นำจ่าย” และยกเลิกคำเรียก “บุรุษไปรษณีย์” ออกจากสารบบของไปรษณีย์ไทยเพื่อให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่เพศหญิงด้วย

อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคงเรียกบุรุษไปรษณีย์ตามความคุ้นเคยมากกว่าเจ้าหน้าที่นำจ่าย

และทุกวันนี้เราไม่ค่อยเห็นเจ้าหน้าที่นำจ่ายผู้หญิงเพราะยังมีจำนวนน้อย เนื่องจากนับเป็นงานที่ค่อนข้างสมบุกสมบัน ต้องขี่จักรยานยนต์บรรทุกจดหมาย-พัสดุไปรษณีย์เต็มคันรถส่งให้ลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน ซึ่งหลายพื้นที่อาจเป็นอันตรายสำหรับผู้หญิง