กองบรรณาธิการ

ยุคนี้โทรศัพท์มือถือไม่เพียงเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างคนกับคนเท่านั้น แต่ยังพยายามสอดแทรกเข้าไปในความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย นั่นคือที่มาของบริการแปลภาษาหมาผ่านโทรศัพท์มือถือ

บริษัท เคทีเอฟ (KTF Corp.) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศเกาหลีใต้ ได้ริเริ่มบริการรูปแบบใหม่นี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ที่จะใช้บริการต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต แล้วลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับหมาของตน เช่น สายพันธุ์หรืออายุ จากนั้นใช้โทรศัพท์บันทึกเสียงเห่าของหมา เจ้าของจะได้รับข้อความตอบกลับผ่านโทรศัพท์มือถือ บอกให้รู้ว่าขณะนั้นเจ้าตูบรู้สึกอย่างไร เช่น “มีความสุขจัง” หรือ “ผิดหวังนะ” นอกจากนั้นยังมีบริการแปลข้อความง่ายๆ ให้เป็นเสียงหมาอีกด้วย โดยคิดค่าบริการครั้งละประมาณ ๑ ดอลลาร์ (๔๐ บาท)

ปัจจุบันนี้ชาวเกาหลีใต้มากกว่าครึ่งของจำนวนประชากร ๔๘ ล้านคนใช้โทรศัพท์มือถือ โดยคนจำนวนมากใช้บริการโทรศัพท์มือถือในรูปแบบก้าวหน้า เช่น ติดต่อธนาคาร การค้นหาผ่านดาวเทียม หรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง