" /> ฉบับที่ ๓๕๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]