Click here to visit the Website
กลับไปหน้า สารบัญ
เ ฮ โ ล ส า ร ะ พ า
    คุณที่รักโปรดทราบ

    เฮโลสาระพาฉบับนี้ "หมูอมตะ" ขอแขวนต้นฉบับตัวเองชั่วคราวรับกระแสเลือก สว. รอบสอง "เพื่อนหมูฯ" จึงรับหน้าที่ชั่วคราวด้วยความยินดีทั้งการเฉลยปัญหาและตั้งปัญหา

Gold Moon     ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ถามว่า
    ๑. เพลงอะไรที่มีคนร้องมากที่สุดในโลก
    ๒. หนังสืออะไรขายดีที่สุดในโลก
    ปรากฏว่ามีผู้ส่งจดหมายเข้ามาเยาะเย้ย "หมูอมตะ" เป็นอันมาก ค่าที่ปัญหา หมูŽ เหลือเกิน ซึ่ง "หมูอมตะ" จะสะทกสะท้านต่อเสียงเยาะเย้ยนั้นก็หาไม่ เพราะตั้งใจไว้แล้วว่าเป็นปัญหาปล่อยผี แต่ก็ยังมีคนอุตส่าห์ตอบมาว่า เพลงที่มีคนร้องมากที่สุดคือเพลงชาติ หนังสือที่ขายดีที่สุดคือหนังสือพิมพ์...
ผิดทั้งเพ !
    คำตอบคือ เพลงแฮปปีเบิร์ทเดย...ทู้ยู...ซึ่งทั่วโลกคงมีคนร้องกันวันละหมื่นหนแสนหน มากกว่าร้องเพลงชาติเป็นไหนไหน ส่วนหนังสือที่ขายดีที่สุดคือ คัมภีร์ไบเบิล ด้วยศาสนาคริสต์นั้น เป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก ถึงพันกว่าล้านคน ลองจินตนาการดูก็แล้วกันว่า ถ้าครอบครัวชาวคริสต์มีคัมภีร์ไบเบิล ไว้ประจำบ้านครอบครัวละหนึ่งเล่ม จะคิดเป็นจำนวนหนังสือ มากมายมหาศาลสักแค่ไหน
      สิบยอดมนุษย์ทองคำผู้มาพร้อมโชค มีดังนี้
๑. จัญจรี เรืองวิเศษ / จ. ชลบุรี ๒. คุณนิเวศน์ กุศลพรไพศาล / กรุงเทพฯ ๓. คุณประคอง ขุนทอง / กรุงเทพฯ ๔. คุณสุชาติ ตั้งจิตยงสิวะ / กรุงเทพฯ ๕. คุณเจริญ ปรางแก้ว / จ. สมุทรสาคร ๖. คุณนงนุช ชมบุญ / กรุงเทพฯ ๗. คุณอดิพันธุ์ ประสิทธิ์ / จ. ชุมพร ๘. คุณวิภา ทรวงศิริสุนทร / กรุงเทพฯ ๙. คุณจุลดิษฐ์ สรรพช่าง / จ. ลำปาง ๑๐. คุณประภาส แก้วจินดา / จ. สมุทรสาคร โปรดรอรับหนังสือ พิชิตสุดขอบโลก โดย วีระ นุตยกุล เป็นของรางวัล
  ปัญหาประจำฉบับที่ ๑๘๒ เดือนเมษายน ๒๕๔๓ มีดังนี้
Panda glad จับคู่ความกลัว

    คนบางคนเป็นโรคกลัว (phobia) อย่างไม่มีเหตุผล เป็นต้นว่า กลัวสะพาน กลัวลิฟต์ กลัวกระต่าย กลัวเปลือกส้มที่ปอกเป็นริ้ว ๆ ฯลฯ เมื่อไม่นานมานี้หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับเสาร์สวัสดี ก็เล่าถึงคนที่เป็นโรคกลัวซึ่งแปลกพิสดารไม่น้อย เป็นต้นว่า กลัวพลาสเตอร์ยา กลัวส้วม (คือไม่กล้าเข้าส้วมที่อื่นนอกจากส้วมที่บ้านตัวเอง) กลัวซอสทุกชนิด กลัวถนน ! ผู้ที่เป็นโรคกลัวต่าง ๆ นี้จำต้องได้รับการบำบัด มิเช่นนั้นจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างยากลำบาก
    "เพื่อนหมูฯ" สนใจเรื่องนี้ จึงลองไปค้นชื่อโรคกลัวต่าง ๆ ที่เป็นภาษากรีกหรือละติน ให้คุณลองจับคู่ดูว่า หมายถึงโรคกลัวอะไร

๑. Ailurophobia ก. กลัวคนแปลกหน้า
๒. Astraphobia ข. กลัวอีกา
๓. Mikrophobia ค. กลัวความตาย
๔. Ochlophobia ง. กลัวฟ้าแลบ
๕. Thanatophobia จ. กลัวเชื้อโรค
๖. Xenophobia ฉ. กลัวแมว

รีบส่งคำตอบถึง หมูอมตะŽ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ศกนี้...อย่ากลัวว่าจะไม่ได้รางวัล

 
เพื่อนหมู "เพื่อนหมูฯ"
MortalPig@ Sarakadee .com
 สนับสนุน หรือ คัดค้าน
การุณยฆาต : ฆ่าด้วยความกรุณา

นักศึกษากับ การประกวดนางงาม โอกาสที่ยั่งยืน หรือเย้ายวน
สารบัญ | จากบรรณาธิการ | ๑๐๐ ปีของสามัญชนนาม ปรีดี พนมยงค์ | ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ | ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ท่านปรีดีฯ และกรณีสวรรคต | บาร์ออกซิเจน | เพศที่ทำงานหนัก | "ข่าวที่ไม่เป็นข่าว" : ปฏิบัติการลับของ สื่อมวลชน | ยูคาฯ ๗.๕ แสนไร่ : การรุกคืบครั้งใหญ่ ของพืชเจ้าปัญหา | เฮโลสาระพา

Pridi Banomyong, an Ordinary Man: A Hundred Years | Use Thai Cloth
สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สมาชิก/สั่งซื้อหนังสือ | WallPaper ]
ขึ้นข้างบน (Back to Top) นิตยสาร สารคดี (Latest issue) E-mail