มีนาคม ๒๕๔๒ สำนักพิมพ์ สารคดี โทร ๒๘๑๖๒๘๐-๒, ๒๘๑๖๑๑๐
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ (๑๐๐ ปี ขุนวิจิตรมาตรา)
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ (เด็กคลองบางหลวง เล่ม๒ : ๑๐๐ ปี ขุนวิจิตรมาตรา)

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ (เด็กคลองบางหลวง เล่ม๑ : ๑๐๐ ปี ขุนวิจิตรมาตรา)

เด็กคลองบางหลวง เล่ม ๑ และ ๒

หนังสือชุด ๑๐๐ ปี ขุนวิจิตรมาตรา
เรื่องเล่า เชิงประวัติ ของปราชญ์ผู้ล่วงลับ ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) นักเขียน
สารคดี นักแต่งเพลงหนัง และละครรุ่นครู จัดทำเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด
เด็กคลองบางหลวง เล่ม ๑
และ เด็กคลองบางหลวง เล่ม ๒

"กาญจนาคพันธุ์" ฟื้นความหลัง ครั้งสองฝั่งคลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ่) ยังเรียงรายด้วย บ้านเรือนขุนนาง ข้าราชการ และผู้ดีมีฐานะ ตลอดจนสวนผลไม้ เรือแพ ตลาดน้ำ ฯลฯ ที่เหลือเพียงตำนาน เป็นหมายเหตุแห่งยุคสมัย ที่บันทึกไว้อย่างมีสีสัน และน่าอัศจรรย์ ในภูมิปัญญาอันเปรื่องปราด ของผู้ประพันธ์

หนังสือชุดนี้มี ๕ เล่ม

  • เด็กคลองบางหลวง เล่ม ๑
  • เด็กคลองบางหลวง เล่ม ๒
  • กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้
  • ๘๐ ปีในชีวิตข้าพเจ้า เล่ม ๑
  • ๘๐ ปีในชีวิตข้าพเจ้า เล่ม ๒
ราคาเล่มละ ๑๗๕ บาท สมาชิกเหลือ ๑๕๐ บาท

มีนาคม ๒๕๔๒: ดอยอินทนนท์ | นก | มือปืน | ๑๐๐ ปี ขุนวิจิตรมาตรา
มกราคม ๒๕๔๒: ลพบุรี | เงาของเวลา | เมนูบ้านท้ายวัง
ธันวาคม ๒๕๔๑:
๑๐๘ ซองคำถาม | อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว | นกในเมืองไทย |ราชบุรี


หนังสือทุกเล่ม มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์สารคดี
๒๘-๓๐ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๒๘๑-๖๑๑๐ และ ๒๘๑-๖๒๔๐-๒ โทรสาร ๒๘๒-๗๐๐๓
เช็คหรือธนาณัติ สั่งจ่ายบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด ปท. วังเทวะเวสม์


[email protected]

สำนักพิมพ์ สารคดี | สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ | วารสาร เมืองโบราณ | นิตยสาร สารคดี
[ วิริยะบุคส์ | มีอะไรใหม่ | เช่าสไลด์ | ๑๐๘ ซองคำถาม | สั่งซื้อหนังสือ]

สำนักพิมพ์ สารคดี