" /> โลกใบเล็ก - แต่งงานกับพระเจ้า - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]