“ฉันคือหิ่งห้อย”  วิดีโอบันทึกภาพงานศพ มด วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้เรียกร้องประชาธิปไตย และเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550