รางวัลสารคดี เกียรติยศ ครั้งที่ 1 รางวัลเกียรตยศสำหรับคนทำงานสารคดี จัดโดย นิตยสาร สารคดี ครั้งแรกมอบให้กับ เอนก นาวิกมูล นักเขียน นักค้นคว้า ผู้รอบรู้เรื่องเมืองไทยอันดับต้นๆ