" /> ฉบับที่ ๒๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]