" /> ฉบับที่ ๒๐๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]