" /> ฉบับที่ ๒๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]