" /> ฉบับที่ ๒๔๕ กรกฏาคม ๒๕๔๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]