" /> ฉบับที่ ๒๔๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]