" /> ฉบับที่ ๒๘๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]