" /> ฉบับที่ ๒๙๐ เมษายน ๒๕๕๒ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]