" /> ฉบับที่ ๓๐๗ กันยายน ๒๕๕๓ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]