nuclearfuel

ญี่ปุ่น / ขณะที่คนทั่วโลกกำลังหวาดเกรงภัยจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หอสังเกตการณ์คามิโอกะ (Kamioka Observatory) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีห้องปฏิบัติการใต้ดินตรวจจับนิวทริโนและแอนตินิวทริโน อันมีแหล่งที่มาจากทั้งนอกโลก และจากการแผ่รังสีของธาตุกัมมันตรังสีใต้พื้นพิภพ โดยเฉพาะยูเรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียม  ค้นพบว่าพลังงานความร้อนภายในโลกกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผลมาจากการแผ่กัมมันตภาพรังสี ในลักษณะเดียวกับการแผ่รังสีของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนที่คำนวณได้มีค่าประมาณ ๔๔ ล้านล้านวัตต์ มากกว่า ๔ เท่าของพลังงานที่คนทั่วโลกใช้กันอยู่ขณะนี้ และเหลือเฟือสำหรับการทำให้แผ่นเปลือกโลกต่าง ๆ เคลื่อนที่ชนกัน แยกจากกัน เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด มาตลอดเวลานับพันล้านปี รวมทั้งรับประกันว่ายังอีกนานกว่าโลกจะกลายเป็นก้อนหินเย็นที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ได้

ขอบคุณเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ทำให้โลกมีชีวิต