" /> “ไฟป่า” ในแดนทุ่งน้ำแข็ง - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]