320gripen

Gripen ฝูงบินพิฆาต ผู้พิทักษ์ด้ามขวานไทย

กลางปี ๒๕๕๔ กองทัพอากาศไทยต้อนรับ “กริพเพน” เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าประจำการที่กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 E/F ที่ประจำการมายาวนาน

หลายปีที่ผ่านมากริพเพนตกเป็นข่าวในสื่อบ่อยครั้ง ไม่ว่าเรื่องวงเงินงบประมาณจัดซื้อที่สูง เรื่องความไม่ชอบมาพากลของโครงการจัดซื้อฯ เป็นต้น

กริพเพนจะเหมาะกับกองทัพอากาศไทยและจะคุ้มค่ากับงบประมาณประเทศที่จ่ายไปเพื่อปกป้องน่านฟ้าหรือไม่

สารคดี เข้าไปฝังตัวที่กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเรื่องเล่าจาก “คนใน” มานำเสนอแก่ผู้อ่าน

320birdกรงไม่ใช่บ้าน  A CAGE IS NO HOME

นกปรอดหัวโขน (Red Whiskered Bulbul) เป็นนกตัวเล็กๆ หน้าตาน่าเอ็นดู มีจุกตั้งบนหัว

สีดำเหมือนสวมหัวโขน ส่งเสียงร้อง “วิด วิด ปิ๊ดจะลิว” สดใสไพเราะกังวาน อันเป็นที่มาของชื่อพื้นถิ่นล้านนาว่า “นกปิ๊ดจะลิว”

ในอดีตนกปรอดหัวโขนพบเห็นได้ทั่วไปแทบทุกภาค มันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตผู้คนตามแหล่งชุมชน เสียงร้องไพเราะของมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน จนหลายคนเคยชินและอาจมองข้าม

แต่วันนี้กระแสความนิยมเลี้ยงและแข่งขันเสียงร้อง “นกกรงหัวจุก” แพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วทุกภาค

ความต้องการของตลาดเร่งให้มีการดักจับนกในธรรมชาติและลักลอบขนย้ายมาขาย จนประชากรนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติเหลือเพียงเศษเสี้ยวของที่เคยมี

การอนุรักษ์นกปรอดหัวโขนในธรรมชาติมีความสำคัญยิ่ง เพราะมันมีบทบาทอย่างโดดเด่นในระบบนิเวศ โดยเป็นตัวกระจายพันธุ์พืชและช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงค่านิยมการเลี้ยงนกในกรง หันมารักนกโดยไม่ต้องกักขัง สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เคารพในสิทธิและสวัสดิภาพของชีวิตสัตว์ร่วมโลก  เพราะเราไม่ได้อาศัยอยู่และไม่อาจอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างโดดเดี่ยวลำพัง