จักรพันธุ์ กังวาฬ

lovers skeletonsอิตาลี / คนงานในไซต์ก่อสร้างที่เมืองโมเดนา ทางภาคเหนือของอิตาลี ขุดพบสุสานยุคโรมันโบราณ มีโครงกระดูกชายหญิงอายุราวคริสต์ศตวรรษที่ ๕-๖ หรือเมื่อ ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว ถูกฝังไว้ในลักษณะจับมือและหันหน้าเข้าหากัน  สันนิษฐานว่าทั้งสองคงเป็นคู่รักที่มีความผูกพันกัน

นักโบราณคดี โดนาโต ลาบาเต (Donato Labate) ผู้อำนวยการการขุดค้น กล่าวว่าเขาเคยทำงานทางโบราณคดีมามาก แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่ซาบซึ้งตรึงใจเท่ากับการค้นพบครั้งนี้  ในอดีตที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ การที่สมาชิกในครอบครัวเดียวกันจะเสียชีวิตในระยะเวลาไล่เลี่ยกันไม่ใช่เรื่องผิดปรกติแต่อย่างใด

  • ตีพิมพ์ใน นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 321 พฤศจิกายน 2554