เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ภาพ : สกล เกษมพันธุ์

พระอริยสงฆ์เก่าแก่แต่เป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพบูชามากที่สุดรูปหนึ่งของประเทศไทย

ความเป็นมาเกี่ยวกับท่านไม่มีหลักฐานชัดเจนนัก ทั้งส่วนใหญ่ปรากฎอยู่ในเรื่องเล่าเชิงตำนานปรัมปรา แต่หากปราศจากความจริงความดีเป็นที่มาแล้ว ก็คงยากที่จะอยู่ยงข้ามกาลมาได้นับร้อยๆ ปี

ชีวประวัติของท่านฉบับหนึ่งมีปรากฎอยู่ในเอกสารราชสำนักสมัยกรุงศรีอยุธยา แม้เพียงย่นย่อแต่ก็คงพอบ่งบอกได้ถึงความเป็นพระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบกระทั่งเป็นที่นับถือเลื่อมใสของพระมหากษัตริย์เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ความเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ปรากฎเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางก็เมื่อมีการทำพระเครื่อง “หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” ออกมา นับแต่นั้นเรื่องชีวิต พระเครื่อง อภินิหาร ความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ก็เป็นที่เล่าลือสู่กันมาจนทุกวันนี้

กระทั่งดูเหมือนจะกลืนกลบบทบาทในด้านอื่นๆ ของท่าน อย่างการเป็นพระผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างชุมชนพุทธรอบทะเลสาบสงขลา ที่ได้รับพระราชทานกัลปนาที่จากกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพัทธสิงห์บรรพตพะโคะ  ซึ่งท่านได้พัฒนาบูรณะปูชนียสถานที่เก่าแก่ทรุดโทรม และพำนักจำพรรษาที่วัดนี้อย่างยาวนาน กระทั่งถูกโจรสลัดจีนจับลงเรือ และเกิดตำนานเหยียบน้ำทะเลจืดคราวหนึ่งที่กลางทะเลสทิงพระ

ในช่วงปัจฉิมวัย ตามตำนานว่าท่าน “โละ” หายไปจากวัดกับสามเณรน้อย  พร้อมการปรากฏตัวของพระภิกษุชรารูปหนึ่งในเมืองไทรบุรี มาเลเซีย ที่ชาวบ้านเรียกขานว่า ท่านลังกา  ซึ่งต่อมาท่านมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดช้างให้ และเมื่อมรณภาพอัฐิของท่านก็ได้รับการบรรจุไว้ที่วัดนี้ ในสถูปศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันว่า เขื่อนท่านช้างให้ ที่เก็บงำความเป็นมาและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านผ่านกาลเวลามาร่วม ๓๐๐-๔๐๐ ปี

จนมีการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นแรกเมื่อปี ๒๔๙๗  เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของหลวงพ่อทวด หรือหลวงปู่ทวด ก็เป็นที่เล่าลือไม่ว่างเว้นจนปัจจุบัน

……….