ฝันของคนตาบอดเป็นอย่างไร ?

คนตาบอดจะฝันในสิ่งที่ตนไม่เคยเห็นได้หรือไม่…สงสัยจริง ๆ จ้ะ

(ณัฐิยา / กรุงเทพฯ)

ลักษณะเรื่องราวในฝันของคนตาบอดจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลผู้นั้นตาบอดในช่วงอายุใด ถ้าตาบอดภายหลังจากอายุ ๗ ปีขึ้นไป ฝันของเขาจะเหมือนกับคนตาปรกติ-อย่างน้อยในช่วงต้น แต่สำหรับคนที่ตาพิการแต่กำเนิดหรือเริ่มตาบอดเมื่ออายุยังน้อยมาก ฝันของเขาจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะคนตาบอดกลุ่มนี้ไม่มีความรับรู้เลยว่าการมองเห็นเป็นอย่างไร หรือไม่เขาก็ลืมไปหมดแล้ว คนตาบอดแต่กำเนิดจึงไม่เห็นอะไรเลยในฝันของเขา เขาต้องอาศัยประสาทสัมผัสส่วนที่เหลืออยู่ ฝันของเขาจึงประกอบด้วยเสียง ความรู้สึกในรูปของกลิ่น สัมผัส และรส

“โครงเรื่อง” ของฝันของคนตาบอดมักไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับคนตาปรกติ โดยทั่วไปคนตาบอดจะฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน มากกว่าจะฝันถึงการขับรถไล่ล่าหรือการต่อสู้กับผู้ร้าย แต่ไม่ต้องเสียใจกับคนตาบอดหรอกนะ เพราะมีคนตาดีมากมาย ที่จำความฝันของตัวไม่ได้เลยแม้แต่น้อย เมื่อตื่นขึ้นจากหลับ