" /> รายงานจากญี่ปุ่น : “สู้” และ “ฟื้นฟู” หลังสึนามิซัดสาด - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]