ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง

asia netizenเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา สมาคมการตลาดดิจิทัลแห่งเอเชีย (ADMA-Asia Digital Marketing Association) ออกรายงานประจำปี ๒๕๕๕ ระบุว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูงถึง ๑,๐๑๖ ล้านคนในปีที่ผ่านมา เพิ่มจากปี ๒๕๕๓ ที่มีผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต ๘๒๕ ล้านคน คิดเป็น ๔๖ % ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก

ตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงข้อมูลทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังแสดงสถิติหลายอย่างที่ทำให้เห็นสถานการณ์โดยรวมของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี

บริการเครือข่ายสังคม  เว็บกลุ่มนี้นำโดยเฟซบุ๊กซึ่งมีผู้ใช้ในภูมิภาคนี้ถึง ๑๙๕ ล้านคน นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตพุ่งสูงขึ้น (โดยผู้ใช้กว่าครึ่งอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ตามด้วยเว็บไซต์ของจีนอย่างคิวคิว (QQ.com) และเผิงโหย่ว (Pengyou.com)

การใช้ผ่านโทรศัพท์  จากสถิติมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และโทรศัพท์มือถือจำนวนสูงถึง ๖๒๐ ล้านคน แม้จะยังมีการใช้งานโดยเฉลี่ยค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ประเทศที่มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เหล่านี้มากที่สุด คือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในอัตรา ๘๙ และ ๙๑ % ตามลำดับ

อัตราการใช้งานต่ำ แม้จะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมหาศาล แต่อัตราการใช้งานยังต่ำเพียง ๒๖ % น้อยกว่ามาตรฐานการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ ๔๑ % โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่กว่า ๓ ใน ๔ เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น ๒๑๒ ล้านคน อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าจะมีผู้สมัครใช้อีกเป็นจำนวนมาก โดยเกาหลีใต้ยังคงเป็นประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ขณะที่จีนและอินเดียแม้จะมีผู้ใช้จำนวนมากแต่อินเทอร์เน็ตมีความเร็วต่ำ

แม้อัตราการใช้งานในภูมิภาคนี้จะยังไม่มากเท่าจำนวนประชากร  กระจุกอยู่ที่ประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็นหลัก แต่ก็มีแนวโน้มและช่องทางของผู้บริโภคอีกมาก

อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เน็ตอาจเป็นช่องทางอันโดดเด่นในเชิงธุรกิจ หากแต่เสรีภาพของสื่อก็ยังเป็นปัญหาของหลายประเทศในแถบนี้  องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (Reporter Without Borders) จัดอันดับสิทธิเสรีภาพสื่อในลาว พม่า เวียดนาม จีน และเกาหลีเหนือเป็นอันดับท้าย ๆ (สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับ ๑๓๗ จาก ๑๗๙ ประเทศ)

สถิติน่าสนใจ 

• ชาวฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

• อินเดีย ผู้หญิงใช้อินเทอร์เน็ตเพียง ๑๕ %

• จีนมีผู้จับจ่ายซื้อของออนไลน์กว่า ๖๕ ล้านคน สูงกว่าปีก่อนถึง ๒ เท่า

• ชาวฮ่องกงและออสเตรเลียส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชมวิดีโอและรายการออนไลน์ต่าง ๆ

• ไต้หวัน คนวัยทำงานใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหางาน-สมัครงานสูงถึง ๙๑ %

• คนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยเฉลี่ยใช้เวลาในการอ่านบล็อกมากกว่าคนในประเทศอื่น ๆ

• ญี่ปุ่น ยอดซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวออนไลน์ ทำรายได้สูงถึง ๓๑,๐๐๐ ล้านเหรียญในปีที่ผ่านมา

• มาเลเซีย คนวัย ๓๐-๓๙ ปีใช้เวลาท่องโลกอินเทอร์เน็ต ๒๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มากกว่าการดูทีวีถึง ๒ เท่า

• ไทย การดาวน์โหลดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือมีมูลค่า ๔ พันล้านบาท โดย ๙๐ % เป็นการดาวน์โหลดริงโทน

อันดับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

๑. จีน ๕๑๓ ล้านคน

๒. อินเดีย ๑๒๑ ล้านคน

๓. ญี่ปุ่น ๑๐๑ ล้านคน

๔. อินโดนีเซีย ๕๕ ล้านคน

๕. เกาหลีใต้ ๔๐ ล้านคน

๖. เวียดนาม ๓๐ ล้านคน

๗. ฟิลิปปินส์ ๒๙ ล้านคน

๘. ออสเตรเลีย ๑๙ ล้านคน

๙. ไทย ๑๘ ล้านคน

๑๐. มาเลเซีย ๑๗ ล้านคน