334special1ติดเกาะ  ! ตามสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพไป “ลี้ภัยการเมือง” ที่ปีนัง

จากผู้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงยกย่องว่าเป็นประหนึ่ง “เพชรประดับพระมหามงกุฎ” และเสมือน “มือซ้าย” ของพระองค์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  หนึ่งปีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระชนมายุ ๗๑ ต้องเสด็จไปประทับ “ลี้ภัยการเมือง” ที่เกาะปีนังในเขตแดนมลายูของอังกฤษ

สารคดี ฉบับนี้ จะพาผู้อ่านไปย้อนรอย ตามเสด็จเจ้านายพระองค์นี้สู่ช่วงเวลาราว ๑๐ ปีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ  ในวันที่โลกซึ่งคุ้นเคยหดตัวเหลือเพียงบ้านพัก หนังสือในมือ และจดหมายที่เฝ้ารอคอย… บางทีขณะอันน่าสะเทือนใจที่สุดในชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง อาจไม่ใช่เมื่อสถิต ณ จุดสูงสุด แต่คือห้วงโมงยามที่เจ้าตัวเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกำลัง “เดินลุยทะเลหิมะที่ขั้วโลก” -ช่วงเวลาแห่งความเงียบงันบั้นปลายเมื่อยามต้อง “ติดเกาะ !”

…….

 

 

 

334special2วิมานจัดสรร สวรรค์ซีเมนต์

ในที่สุดค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งนิตยสาร สารคดี จัดอบรมขึ้นเมื่อช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม ที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม  สารคดี จึงขอเปิดพื้นที่เดือนนี้ให้นักเขียนและช่างภาพ “คลื่นลูกใหม่” มีโอกาสแนะนำตัวต่อผู้อ่าน กับเรื่องราวของสิ่งใกล้ตัวคนไทยที่พบเห็นได้ตั้งแต่ตามบ้านเรือน หัวมุมปากซอย หน้าตึกอาคาร หรือแม้กระทั่งหน้าห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย

ติดตามเบื้องหลังของผู้สร้างสรรค์วิมานให้แก่เหล่าเทพยดา ซึ่งต้องอาศัยศิลปะในการออกแบบ ฝีมือในเชิงช่าง  การงานที่สำหรับคนภายนอกดูเหมือนไม่มีความยุ่งยากใด ๆ แต่กลับเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ต้องอาศัยบางสิ่งที่มากกว่ามือและสายตา  พร้อมกับเรื่องราวแห่งศรัทธาและจิตอันตั้งมั่นในหลักธรรมแห่งพุทธศาสนาของ “อาจารย์” ผู้ประกอบพิธีตั้งศาลพระภูมิ