" /> ฉบับที่ ๓๓๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]