cloud contest

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย
“มวลเมฆขยับกาย”  Cloud Transformation Contest
นิตยสารสารคดี ร่วมกับ ชมรมคนรักมวลเมฆ
ขอเชิญผู้รักมวลเมฆร่วมสนุกโดยการส่งประกวดภาพถ่ายที่แสดงถึง
“การเฝ้าติดตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของเมฆและปรากฏการณ์บนท้องฟ้าทุกรูปแบบ”

กติกา

  1. เป็นภาพถ่ายที่ผู้ส่งเข้าประกวดถ่ายภาพด้วยตนเอง ไม่จำกัดอายุ สถานที่ เวลา และประเทศ
  2. ถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงของเมฆหรือท้องฟ้าในเหตุการณ์เดียวกัน หรือท้องฟ้าจากมุมมองเดียวกันแต่ต่างวัน-เวลา เป็นชุดภาพจำนวนทั้งหมด 5 ภาพ ลำดับตามเวลาของเหตุการณ์
  3. จัดส่งภาพโดยตั้งชื่อภาพดังนี้ หมายเลขภาพ (1-5) เวลา วันที่ และชื่อเมืองภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง ภาพที่ 1 ถ่ายเวลา 16.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2013 ที่กรุงเทพฯ  ตั้งชื่อภาพเป็น 1-1600-21AUG2013-Bangkok  ทั้งห้าภาพใส่ในกล่องหรือโฟลเดอร์เดียวกัน ตั้งชื่อกล่องตามชื่อผู้ส่งเป็นภาษาอังกฤษปิดท้ายด้วยหมายเลขชุดภาพที่ส่ง  ตัวอย่าง BunchaThanaboonsombut-1  (หากส่งชุดภาพเหตุการณ์ที่ 2 ตั้งชื่อ BunchaThanaboonsombut-2)
  4. เขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพชุดนี้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 เช่น สภาพเหตุการณ์ ความประทับใจ ฯลฯ เป็นไฟล์ Microsoft Office Word  โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อกล่องภาพในข้อ 2 .ใส่ไว้ในกล่องภาพเดียวกัน
  5. ไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ  และส่งภาพได้ไม่จำกัดชุดเหตุการณ์
  6. ห้ามปรับแต่งสีภาพจนผิดเพี้ยนไปมากจากธรรมชาติ
  7. ส่งชุดภาพถ่ายเป็นไฟล์ดิจิตอลใหญ่ที่สุดตามประสิทธิภาพของกล้อง สกุล Jpeg มาที่นิตยสารสารคดี ทางอีเมล  cloudcontest@www.sarakadee.com  พร้อมระบุชื่อที่ใช้ติดต่อบนเฟซบุ๊ก และหมายเลขโทรศัพท์

เกณฑ์การตัดสิน
ความงามของภาพ ความสมบูรณ์ของการแสดงลำดับเหตุการณ์ และความยากของปรากฏการณ์

กำหนดการส่งภาพ
ส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556

การตัดสินและประกาศรางวัล
ประกาศการตัดสินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
– รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล    เงินรางวัล10,000 บาท  สมาชิกนิตยสารสารคดีฟรี 2 ปี
– รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล    เงินรางวัล 5,000 บาท  สมาชิกนิตยสารสารคดีฟรี 1 ปี
– รางวัลชมเชย 5 รางวัล      เงินรางวัล 2,000 บาท  สมาชิกนิตยสารสารคดีฟรี 1 ปี

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้รักมวลเมฆ
รางวัลขวัญใจชมรม 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท  สมาชิกนิตยสารสารคดีฟรี 1 ปี
ตัดสินด้วยคะแนนจากการกด Like ในเฟซบุ๊ก CloudTransformationContest*
*นับจำนวน Like ตั้งแต่วันที่โพสภาพจนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

หมายเหตุ
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เจ้าของภาพอนุญาตให้นิตยสารสารคดีเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์การประกวดการถ่ายภาพครั้งนี้ในสื่อทุกประเภทของบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
2. ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด เจ้าของภาพอนุญาตให้นิตยสารสารคดีเผยแพร่ในสื่อทุกประเภทของบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมากกว่าหนึ่งชุดภาพจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวจากรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศ หรือรางวัลชมเชยเท่านั้น ทั้งนี้มีสิทธิ์รับรางวัลขวัญใจชมรมได้อีก 1 รางวัล
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

workshop ฟรี !!! พิเศษเฉพาะสมาชิกนิตยสารสารคดีและสารคดี FC กับ ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ และกูรูเรื่องเมฆตัวจริง

ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ลงชื่อและรับสมัครสารคดี FC ที่ พี่อุ๊ ดวงใจ โทร. 08-9698-2220, 0-2281-6110 ต่อ 110
ปิดรับลงชื่อร่วม workshop ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556

>> สมัครสารคดี FC