" /> “กิจกรรมประกวดภาพถ่าย "มวลเมฆขยับกาย" Cloud Transformation Contest - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]