fukushima

ภาพจาก http://www.huffingtonpost.com/2013/08/28/fukushima-leak-upgraded_n_3826890.html

ญี่ปุ่น / กว่า ๒ ปีนับแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ กัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิชิยังคงสร้างความหวาดผวาและตามหลอกหลอนชาวอาทิตย์อุทัย

เมื่อวันที่ ๑ กันยายนที่ผ่านมา หน่วยเฝ้าสังเกตการณ์ประจำโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิชิประกาศว่าได้ตรวจพบกัมมันตภาพรังสีใกล้กับถังเก็บน้ำหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วัดค่าสูงถึง ๑,๘๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเมื่อ ๑๐ วันก่อนถึง ๑๘ เท่า  การรั่วไหลอัตราสูงมากนี้อาจทำให้ผู้สัมผัสตายได้ในเวลาเพียง ๔ ชั่วโมง

ก่อนหน้านี้บริษัทเทปโก้ผู้รับผิดชอบโรงงานไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิชิยอมรับว่ามีน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากถังเก็บน้ำปริมาณ ๓๐๐ ตันรั่วไหลลงสู่ทะเล  การตรวจพบกัมมันตภาพรังสีครั้งล่าสุดนี้แสดงว่ามาตรการในการจัดการปัญหาของบริษัทเทปโก้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุว่าอัตราการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีในบริเวณดังกล่าวจะสูงขึ้นอีก

ล่าสุดบริษัทเทปโก้ยังหาสาเหตุการรั่วซึมครั้งนี้ไม่พบ ส่วนประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับภัยพิบัติที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมประมงครั้งใหญ่ .